UAB „Nordnix“ sėkmingai įgyvendino projektą „Energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas UAB Nordnix veikloje“ Nr. KK-AM-J03-0008, pagal  Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ bendrai finansuojamą Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir įsigijo šildymo/šaldymo įrangą bei apšvietimo įrenginius.

Projekto metu siekiamas energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas: 1. Apšvietimo modernizavimas (sumažins elektros energijos sąnaudas apie 21 228 kWh/m.); 2. Automatinių šaldymo kamerų vartų įrengimas (sumažins elektros energijos sąnaudas apie 74 990 kWh/m.); 3. Šaldymo kamerų modernizavimas (sumažins elektros energijos sąnaudas apie 435 265 kWh/m.).

Įsigyta panaudojant klimato kaitos specialiosios programos lėšas.

Gautas finansavimas – 300862.10 eur.

Projektas baigtas 2023 m. lapkričio mėn.